Please wait...

 phone-icon  080 6608 4444

Toll Plazas in Bihar and their fees

# Name NH Stretch
1 Govindpur NH-28 Muzaffarpur - Barsoni (Km 519.600 - Km 627.000)
2 Mahanth Maniyari NH-28 Muzaffarpur - Barsoni (Km 519.600 - Km 627.000)
3 Saidpur Patedha NH-77 Hajipur - Muzaffarpur
4 Runni NH-77 Muzzaffarpur - Sonbarsa (Km 2.800 - Km 89.000)
5 Deederganj NH-30 Patna - Bakhtiyarpur
6 Asanpur NH-57 Phulparash - Forbesganj
7 Maranga NH-31 Khagaria - Purnea (Km 270.000 - Km 410.000)
8 Kharik NH-31 Khagaria - Purnea (Km 270.000 - Km 410.000)
9 Barsoni NH-31 Purnea - Dalkola (Km 410.700 - Km 447.000)
10 Hariabara NH-57 Forbesganj - Purnea
11 Saukala NH-19 Aurangabad - Barachatti(Km 180.00 To Km 240.00)
12 Balgudar NH-80 Mokama - Munger (Km 1.43 - Km 70.00)
13 Raje(Old Naraur) NH-57 Darbhanga - Kosi Bund
14 Maithi NH-57 Muzaffarpur - Darbhanga - Purnea
15 Parsoni Khem NH-28 Kotwa - Mehsi - Muzaffarpur (Km 440.000 - Km 520.000)
16 Sasaram NH-2 Varanasi - Aurangabad
17 Mohania NH-2 Varanasi - Aurangabad
18 Daffi NH-2 Varanasi - Aurangabad Section