Please wait...

 phone-icon  080 6608 4444

Toll Plazas in Gujarat and their fees

# Name NH Stretch
1 Mandava NH-48 Km. 192.000 To Km. 198.000
2 Radhvanaj (Kheda) NH-8 Ahmedabad - Vadodara
3 Vasad NH-8 Ahmedabad - Vadodara
4 Mokha NH-41 Kandla - Mundra
5 Bhatia NH-6 Gujrat/ Maharashtra Border - Surat Hazira Port
6 Mandal (Vyara) NH-6 Gujrat/ Maharashtra Border - Surat Hazira Port
7 Dari NH-8D Jetpur-Somnath (Km 0.000 To Km127.600)
8 Gadoi NH-151 (OLD 8D ) Jetpur Somnath(Km 0.000 To 127.600 )
9 Vavadikhurd NH-47 Ahmedabad - Godhra (Km 4.2 - Km 122.42 Of Nh - 59)
10 Pithai NH-47 Ahmedabad To Godhra (Km 4.2 - Km 122.42 Of Nh - 59)
11 Bhatwada (Godhra) NH-59 Godhra - Gujarat / Mp Border
12 Bamanbore (Morth) NH-8A (OLD 47 ) Nh 8a Km 61.4 To Km 182.4
13 Bagodara (Morth) NH-8A (OLD 47) N.H.8a Km 61.4 To Km 182.4
14 Ahmedabad Vadodra Expressways NH-NE-1 A V Expressway Phase 1 & 2
15 Kathpur NH-8 Himatnagar - Chiloda (Km 443.00 To Km 495.00)
16 Vantada NH-8 Ratanpur - Himatnagar (Km 388.180 To Km 443.00)
17 Bharthan/Karjan NH-48 Vadodara - Bharuch
18 Khaniwade NH-8 Surat Dahisar
19 Charoti NH-8 Surat Dahisar
20 Bhagwada NH-8 Surat Dahisar
21 Boriach NH-8 Surat Dahisar
22 Surajbari NH-27 Garamore - Samakhiyali (Km 254.000 To Km 306.000)( New Chaianage Km 254.537 To Km 307.034)
23 Bhalgam (Belgaum) NH-14 Palanpur - Radhanpur
24 Undavariya/ Sirohi NH-14 Aburoad - Palanpur/Khemana (Km 264.00 To Km 295.00)
25 Khemana NH-14 Palanpur/ Khemana - Aburoad (Km 340.00 To Km 295.00)
26 Vanana NH-8B Porbander - Bhiladi (Km 1.960 To Km 52.500)
27 Dhumiyani NH-27 (OLD 8B ) Bhiladi - Jetpur (Km 52.5 To Km 117.6)
28 Vaghasia NH-8A Garamore - Bamanbore (Km 182.60 To Km 254.00)
29 Varahi NH-15 Palanpur - Radhanpur
30 Bhiladi NH-14 Palanpur - Radhanpur
31 Makhel NH-15 Palanpur - Radhanpur
32 Samakhiyali NH-41 Samakhiyali - Gandhidham
33 Choryasi NH-8 Bharuch - Surat
34 Pithadiya NH-8B Gondal - Rajkot
35 Bharudi NH-27 Gondal - Rajkot